تبلیغات
پرستاری - آشنایی با دستگاه ونتیلاتور (1)


انواع مدهای ونتیلاتور:

۱-مدهای کنتروله یا اجباری (Controlled Modes)

۲- مدهای آسیسته یا کمکی (Assisted Modes)

۳- مدهای خودبخودی (Spontaneous modes)

۴ – مدهایی با پاسخ برگشتی (bio feed-back modes)

 

۱-مدهای کنتروله یا اجباری (Controlled Modes)

برای بیمارانی که تنفس نداشته باشند کاربرد داشته کل کار توسط ونتیلاتور انجام میشود که میتواند حجمی یا فشاری باشد

 Controlled Mechanical Ventilation (CMV-VCV-IPPVحجمی

  Pressure Controlled Mechanical Ventilation(PCV)فشاری

۲- مدهای آسیسته یا کمکی (Assisted Modes)

برای بیمارانی که تنفس های ناکارامد داشته ، شروع دم با بیمار و در صورت نبود تنفس بیمار با دستگاه بوده ولی حجم یا فشار انتقالی بستگی به میزان تنظیمی آن بر روی ونتیلاتور داشته که میتواند حجمی یا فشاری باشد

  Assisted Controlled Mechanical Ventilation(ACMV-SIPPV)حجمی

  Assisted Pressure Controlled Mechanical Ventilation(APCV)فشاری

۳- مدهای خودبخودی (Spontaneous modes)

برای بیمارانی که تنفس داشته ولی قادر به انجام کل کار تنفسی نباشند ، شروع دم در مد PS فقط بیمار بوده ولی در مد  SIMV در صورت نبودن تنفس بیمار شروع کننده میتواند دستگاه باشد.مانند سایر مد ها میتواند حجمی یا فشاری باشد

  Pressure Support with PEEP (CPAP, Spontaneous)فشاری

  Synchronised Intermittent Mechanical Ventilation(SIMV)حجمی – فشاری

  Pressure Support with PEEP – Vt mini حجمی – فشاری

  Airway Pressure Release Ventilation (APRV)فشاری

۴ – مدهایی با پاسخ برگشتی Bio feed-Back  modes

این نوع مد بنوعی هوشمند بوده و میتواند یکی از مقادیر را (حجم – فشار –زمان)  ثابت نگه داشته و با توجه به پاسخ برگشتی از بیمار مقادیر دیگر را در یک محدوده تغییر دهد تا مقداری که الویت داده شده را ثابت نگه دارد

  Mandatory Rate Ventilation (MRV)

  Pressure Regulated Volume Control (PRVC)

منبع : سایت جامع مهندسی پزشکی ایران http://dezmed.com
طبقه بندی: مطالب علمی پرستاری ، تنفس،
برچسب ها: ونتیلاتور، مد های ونتیلاتور، تنفس،

تاریخ : یکشنبه 10 دی 1396 | 12:45 ق.ظ | نویسنده : سعید سامان | نظرات