تبلیغات
پرستاری - معرفی کتاب: انسان در جستجوی معنا
دکتر ویکتور فرانکل روانپزشکی است که مدت زیادی را در اردوگاه های کار اجباری نازی ها سپری کرده است و به قول مترجمین کتاب، پس از زندان فقط وجود برهنه اش برای او باقی مانده است. این کتاب توضیح و داستان تجربیات فرانکل و سایر اسرا در اردوگاه کار اجباری است که منجر به کشف "لوگوتراپی" (معنی درمانی) شده است. مطالعه این کتاب رو به همه کسانی که در جستجوی دلیلی برای ادامه دادن هستند توصیه می کنم.
قسمتی از کتاب :
معنای زندگی
حال اگر بیمار از ما بپرسد معنای زندگی او چیست، چه می توان کرد؟
من تردید دارم که پزشکی بتواند پاسخی کلی به این پرسش بدهد. زیرا معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است... هیچ معنای انتزاعی که انسان عمری را صرف یافتنش نماید وجود ندارد، بلکه هر یک از ما دارای وظیفه و رسالتی ویژه در زندگی است که می بایست بدان تحقق بخشد. او در انجام این وظیفه و رسالت جانشینی ندارد و زندگی قابل برگشت نیست. مسئولیت او بی مانند و منحصر به فرد و فرصتی که برای انجام آن دارد نیز بی همتاست... پس پرسش درباره معنای زندگی را باید به خود او برگرداند... خود فرد پاسخگوی زندگی خویش است و هم اوست و تنها او که می تواند به پرسش زندگی پاسخ گوید. زندگی که او خود وظیفه دار و مسئول آن است. بنابراین لوگوتراپی اصل و جوهر وجودی انسان را در پذیرفتن این مسئولیت می بیند.طبقه بندی: معرفی کتاب،
برچسب ها: معرفی کتاب، کتاب، لوگوتراپی، معنی درمانی، ویکتور فرانکل، روانشناسی،

تاریخ : یکشنبه 14 آبان 1396 | 12:28 ق.ظ | نویسنده : سعید سامان | نظرات