تبلیغات
پرستاری - کارآموزی بهداشت جامعهآقای شکوری و اسماعیل و من. آقای شکوری سال 79 معلم کلاس اول ابتدایی من و سال 78 معلم کلاس اول ابتدایی اسماعیل بوده و همچنان معلم کلاس اول ابتدایی هستن. از دیدنشون خیلی خوشحال شدیم و امیدوارم همیشه سالم باشن.
تاریخ : سه شنبه 10 آذر 1394 | 01:01 ق.ظ | نویسنده : سعید سامان | نظرات